Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 07/08/2019

23.471.032.000đ

Đếm ngược :
  • 00Ngày
  • 22Giờ
  • 17Phút
  • 50Giây

Kỳ quay thưởng #00475 | Ngày quay thưởng 04/08/2019

  • 06
  • 10
  • 21
  • 30
  • 43
  • 45
Giá trị Jackpot: 25.016.702.000 đ