Jackpot POWER 6/55 ước tính, ngày quay thưởng 06/08/2019

38.078.447.700 đ

Đếm ngược : 06/08/2019
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Kỳ quay thưởng #00313 | Ngày quay thưởng 03/08/2019

 • 13
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 30
 • 04
Giá trị Jackpot 1: 38.078.447.700 đ
Giá trị Jackpot 2: 3.897.605.300 đ