Đếm ngược: 06/08/2019
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kỳ quay thưởng #00421 | Ngày quay thưởng 03/08/2019

 • Nhất:
  • 8
  • 7
  • 2
  • 9
  Nhì:
  • 2
  • 3
  • 7
  • 4
  • 4
  • 3
  • 1
  • 8
 • Ba:
  • 1
  • 2
  • 0
  • 4
  • 3
  • 1
  • 3
  • 8
  • 3
  • 9
  • 3
  • 3
 • KK 1:
  • X
  • 7
  • 2
  • 9
  KK 2:
  • X
  • X
  • 2
  • 9
Giải thưởng Kết quả S.lượng
Giải Nhất 8729 1
Giải Nhì 2374 4318 5
Giải Ba 1204 3138 3933 8
Giải KK 1 X729 36
Giải KK 2 XX29 494