Biểu mẫu hỗ trợ khách hàng

  Họ và tên
  Ngày sinh
  Số CMND/CCCD
  Số Điện Thoại
  Số Tài Khoản Giao Dịch

  Đã đặt lệnh chuyển tiền sang TK Techcombank của Luckywin số tiền

  Với nội dung

  Nay tôi muốn điều chỉnh lại nội dung đúng như sau

  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên

  Trân trọng!

   Họ và tên
   Số Tài Khoản Giao Dịch
   Hiện đang dùng TK ngân hàng số
   Ngân hàng
   Chủ tài khoản

   Nay tôi muốn thay đổi thông tin tài khoản rút tiền với nội dung sau:

   Số TK Ngân Hàng
   Ngân hàng
   Chủ tài khoản

   Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên.

   Trân trọng!

    Họ và tên
    Số Tài Khoản Giao Dịch

    Đề nghị Luckywin khóa tài khoản trên do tôi không có nhu cầu sử dụng nữa

    Trân trọng!

     Họ và tên
     Số điện thoại
     Email
     Nội dung