Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng giám đốc MXV chia sẻ thông tin hôm 25/10, nhân dịp MXV có thêm thành viên môi giới mới là Lucky Win, trực thuộc thành viên kinh doanh HT Việt Nam (HTS) của Sở.

MXV là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung toàn quốc duy nhất hiện nay tại Việt Nam, được Bộ Công Thương cấp phép thành lập từ năm 2010. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 51 vào tháng 4/2018 thì MXV mới có đầy đủ điều kiện pháp lý để hoạt động thực sự. Trong đó, quan trọng nhất là cho phép MXV liên thông với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế.

Hiện nay, MXV có 8 thành viên kinh doanh, 5 thành viên môi giới. Ba nhóm mặt hàng giao dịch bao gồm: nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp. Nông sản đang là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất, với 2 loại cà phê và 5 loại ngũ cốc. Nhà đầu tư cá nhân đang chiếm đến 90%.

80% giá trị giao dịch tại MXV đến từ thị trường phía Nam. Chỉ riêng TP HCM đã chiếm 60%. Trong đó, Lucky Win là thành viên môi giới duy nhất, chịu trách nhiệm phát triển khách hàng khu vực phía Nam cho HTS.

“Thị trường phía Nam rất tiềm năng. Các nhà đầu tư rất tích cực tham gia, tìm hiểu và thích nghi nhanh nhất”, ông Quỳnh nhận xét và dự đoán MXV sẽ có tối thiểu 50 thành viên kinh doanh vào năm sau.

Ngoài phát triển thành viên kinh doanh, MXV đang hướng đến niêm yết các hàng hóa thế mạnh của Việt Nam nhưng chưa có mã niêm yết trên các sàn quốc tế như tiêu, điều.

“Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Ủy ban Gia vị Ấn Độ để nghiên cứu đề án đưa mặt hàng hồ tiêu lên giao dịch tại Sở”, ông Quỳnh cho biết thêm.

Viễn Thông(vnexpress.net)