ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Bạch Kim NYMEX

Hàng hóa giao dch Bạch kim NYMEX
Mã hàng hóa PLE
Đ ln hđng 50 troy ounces/ lot
Đơn v yết giá USD / troy ounce
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá 0.1 USD / troy ounce
Tháng đáo hn Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại

Ngày đăng ký giao nhn 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký qu Theo quy định của giaodich24
Gii hn v thế Theo quy định của giaodich24
Biên đ giá 5% giá thanh toán
Phương thc thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chun cht lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.