Quy cách về mở tài khoản giao dịch và cài đặt phần mềm

Khi mở tài khoản , khách hàng cần cung cấp :

* Đối với khách hàng cá nhân : Chứng minh thư ( photo hoặc scan), số điện thoại để nhận lệnh, Email để nhận thông tin cần thiết từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) , Công ty cổ phần dịch vụ HT Việt Nam

* Đối với khách hàng tổ chức : Giấy đăng ký kinh doanh ( photo hoặc scan ), số điện thoại để nhận lệnh, Email để nhận thông tin cần thiết từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) , Công ty cổ phần dịch vụ HT Việt Nam

Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ, khách hàng sẽ nhận được mã khách hàng. Tài khoản giao dịch ( tên đăng nhập) gửi về số điện thoại, mail của khách hàng cung cấp. Sau khi nhận được tài khoản giao dịch, khách hàng có thể nộp tiền và bắt đầu giao dịch.

Phần mềm giao dịch sẽ được Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cung cấp để khách hàng tự cài đặt, nếu khách hàng gặp khó khăn, nhân viên Giaodich24.com sẽ giúp khách hàng cài đặt phần mềm trên máy tính, nếu ở xa sẽ thông qua phần mềm teamview.

Quý khách có thể tải 3 file mẫu hợp đồng mở tài khoản sau:

1. Hợp đồng đăng ký mở TK

2. Thoả thuận GD trực tuyến

3. Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro

Tải tài liệu tại đây