KHÔ ĐẬU TƯƠNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

Khô đậu tương

Hàng hóa giao dch Khô đậu tương CBOT
Mã hàng hóa ZME
Đ ln hđng 100 tấn thiếu  (~ 91 tấn) / Lot
Đơn v yết giá USD / tấn thiếu
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.1 USD / tấn thiếu
Tháng đáo hn Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.
Ngày đăng ký giao nhn Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn
Ký qu Theo quy định của giaodich24
Gii hn v thế Theo quy định của giaodich24
Biên đ giá Giới hạn giá ban đầu Giới hạn giá mở rộng
$20/tấn $30/tấn
Phương thc thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chun cht lượng Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu  trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là:

  • Protein tối thiểu là 47,5%.
  • Chất béo tối thiểu là 0,5%.
  • Chất sơ tối thiểu là 3,5%.
  • Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%.
  • Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%.

Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm.

Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists’ Society).