ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Cao su RSS3 TOCOM

Hàng hóa giao dch Cao su RSS3 TOCOM
Mã hàng hóa TRU
Đ ln hđng 5 tấn/ lot
Đơn v yết giá JPY / kg
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 06:45 – 13:10

• Phiên 2: 14:30 – 16:55

Bước giá 0.1 JPY / kg
Tháng đáo hn 06 tháng liên tiếp
Ngày đăng ký giao nhn 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đu tiên  
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc thứ 4 trước ngày cuối cùng của tháng đáo hạn.
Ký qu Theo quy định của giaodich24
Gii hn v thế Theo quy định của giaodich24
Biên độ giá N/A
Phương thc thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chun cht lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Cao su RSS3 (Ribbeb Smoked Sheet No.3) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa TOCOM.

Cao su RSS 3 hoặc RSS 4 theo tiêu chuẩn đặc tả quốc tế, dựa theo tiêu chuẩn của The Green Book 1969.

RSS 3: Độ khô và lớp mốc mỏng trên bề mặt gói giấy, kiện và mặt trong của tờ cao su, được xác định tại thời điểm giao hàng có thể được chấp nhận. Độ mốc và khô cho phép không được vượt quá 10%. Màu không bị loanh lổ, bong bóng nhỏ và mảnh nhỏ của vỏ cây được cho phép. Các đốm oxi hóa hay sọc, mỏng, bị nhiệt, bị hóa cứng, khói khét, mờ đục và bị cháy sun không được chấp nhận. Cao su phải khô, dai, và không chứa cát, dị tật, phồng rộp, chất bẩn và các tạp chất khác khác ngoài các tạp chất được quy định thì được chấp nhận