Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 19/07/2019

15.023.456.000đ

Đếm ngược : 19/07/2019
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Đếm ngược: 20/07/2019
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00414 | Ngày quay thưởng 18/07/2019

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 5
  • 7
  • 3
  • 2
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 5
  • 5
  • 0
  • 0
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 0
  • 8
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • X
  • 7
  • 3
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • X
  • X
  • 3
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5732 16 15.000.000
Giải Nhì 5755 0091 9 6.500.000
Giải Ba 8150 0092 0080 4 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X732 41 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX32 568 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính,

97.303.702.800 đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính,

3.762.358.800 đ

Đếm ngược: 20/07/2019
 • 00Ngày
 • 19Giờ
 • 37Phút
 • 15Giây

Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00306 | Ngày quay thưởng 18/07/2019

 • 04
 • 24
 • 29
 • 31
 • 39
 • 41
 • 38
Giá trị Jackpot 1 Giá trị Jackpot 2
97.303.702.800 đồng 3.762.358.800 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 97.303.702.800
Jackpot 2  I   0 3.762.358.800
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 589 500.000
Giải ba 14 50.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 8179, 8130, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00467 | Ngày quay thưởng 17/07/2019

 • 10
 • 11
 • 16
 • 22
 • 28
 • 35
Giá trị Jackpot
15.023.456.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15.023.456.000
Giải nhất 17 10.000.000
Giải nhì 824 300.000
Giải ba 12 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.