Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 15/03/2019

13.014.844.500đ

Đếm ngược : 15/03/2019
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Đếm ngược: 16/03/2019
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00360 | Ngày quay thưởng 14/03/2019

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 8
  • 6
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 4
  • 3
  • 4
  • 4
  • 6
  • 9
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 3
  • 9
  • 4
  • 8
  • 3
  • 3
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • X
  • 6
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • X
  • X
  • 2
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8621 0 15.000.000
Giải Nhì 4344 6928 8 6.500.000
Giải Ba 1619 3394 8332 7 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X621 21 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX21 546 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính,

75.457.784.550 đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính,

3.267.720.100 đ

Đếm ngược: 16/03/2019
 • 00Ngày
 • 19Giờ
 • 37Phút
 • 15Giây

Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00252 | Ngày quay thưởng 14/03/2019

 • 18
 • 21
 • 25
 • 35
 • 44
 • 53
 • 04
Giá trị Jackpot 1 Giá trị Jackpot 2
75.457.784.550 đồng 3.267.720.100 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 75.457.784.550
Jackpot 2  I   1 3.267.720.100
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 699 500.000
Giải ba 14221 50.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 8179, 8130, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00413 | Ngày quay thưởng 13/03/2019

 • 05
 • 16
 • 24
 • 26
 • 34
 • 44
Giá trị Jackpot
13.014.844.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13.014.844.500
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1070 300.000
Giải ba 13801 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.