Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 27/06/2018

12.000.000.000đ

Đếm ngược : 27/06/2018
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Đếm ngược: 26/06/2018
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00248 | Ngày quay thưởng 23/06/2018

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2404 3 15.000.000
Giải Nhì 4234 4717 6 6.500.000
Giải Ba 7392 1596 1364 13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x404 46 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx04 522 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính,

31.562.051.700 đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính,

3.783.449.750 đ

Đếm ngược: 26/06/2018
 • 00Ngày
 • 19Giờ
 • 37Phút
 • 15Giây

Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00140 | Ngày quay thưởng 23/06/2018

 • 06
 • 08
 • 13
 • 23
 • 46
 • 55
 • 01
Giá trị Jackpot 1 Giá trị Jackpot 2
31.562.051.700 đồng 3.783.449.750 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 31.562.051.700
Jackpot 2  I   0 3.783.449.750
Giải nhất 2 40.000.000
Giải nhì 397 500.000
Giải ba 9097 50.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 8179, 8130, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00301 | Ngày quay thưởng 24/06/2018

 • 06
 • 08
 • 23
 • 32
 • 33
 • 41
Giá trị Jackpot
45.425.875.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 45.425.875.500
Giải nhất 34 10.000.000
Giải nhì 1632 300.000
Giải ba 23868 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.