Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 20/04/2018

24.283.540.000đ

Đếm ngược : 20/04/2018
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Đếm ngược: 21/04/2018
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00220 | Ngày quay thưởng 19/04/2018

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Nhì
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • 5
  • 9
  • 5
  • 6
  • 6
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4015 3 15.000.000
Giải Nhì 2839 9718 16 6.500.000
Giải Ba 7465 4459 5667 10 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x015 61 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx15 780 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính,

300.000.000.000 đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính,

7.032.403.500 đ

Đếm ngược: 21/04/2018
 • 00Ngày
 • 19Giờ
 • 37Phút
 • 15Giây

Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00112 | Ngày quay thưởng 19/04/2018

 • 04
 • 17
 • 19
 • 35
 • 49
 • 55
 • 09
Giá trị Jackpot 1 Giá trị Jackpot 2
300.000.000.000 đồng 7.032.403.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 300.000.000.000
Jackpot 2  I   1 7.032.403.500
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 1157 500.000
Giải ba 23632 50.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 8179, 8130, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00272 | Ngày quay thưởng 18/04/2018

 • 06
 • 16
 • 28
 • 29
 • 39
 • 44
Giá trị Jackpot
24.283.540.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24.283.540.000
Giải nhất 28 10.000.000
Giải nhì 1778 300.000
Giải ba 27769 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.