Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 24/05/2019

22.677.291.500đ

Đếm ngược : 24/05/2019
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Đếm ngược: 25/05/2019
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00390 | Ngày quay thưởng 23/05/2019

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 6
  • 0
  • 4
  • 3
  • 5
  • 5
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 6
  • 1
  • 5
  • 8
  • 8
  • 8
  • 0
  • 4
  • 7
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • X
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • X
  • X
  • 0
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4100 4 15.000.000
Giải Nhì 7604 3554 5 6.500.000
Giải Ba 6461 5888 0473 7 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X100 67 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX00 465 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính,

50.248.806.150 đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính,

4.342.525.350 đ

Đếm ngược: 25/05/2019
 • 00Ngày
 • 19Giờ
 • 37Phút
 • 15Giây

Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00282 | Ngày quay thưởng 23/05/2019

 • 13
 • 31
 • 33
 • 42
 • 53
 • 55
 • 44
Giá trị Jackpot 1 Giá trị Jackpot 2
50.248.806.150 đồng 4.342.525.350 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 50.248.806.150
Jackpot 2  I   0 4.342.525.350
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 456 500.000
Giải ba 10 50.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 8179, 8130, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00443 | Ngày quay thưởng 22/05/2019

 • 01
 • 13
 • 16
 • 22
 • 23
 • 35
Giá trị Jackpot
22.677.291.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22.677.291.500
Giải nhất 13 10.000.000
Giải nhì 804 300.000
Giải ba 15 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.