Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 24/11/2017

17.737.324.500đ

Đếm ngược : 24/11/2017
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Đếm ngược: 23/11/2017
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00157 | Ngày quay thưởng 21/11/2017

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 9
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 6
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1692 1 15.000.000
Giải Nhì 4067 8186 21 6.500.000
Giải Ba 0897 6634 0414 23 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x692 26 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx92 557 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính,

114.313.083.150 đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính,

3.267.974.850 đ

Đếm ngược: 23/11/2017
 • 00Ngày
 • 19Giờ
 • 37Phút
 • 15Giây

Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00049 | Ngày quay thưởng 21/11/2017

 • 05
 • 08
 • 23
 • 37
 • 38
 • 54
 • 55
Giá trị Jackpot 1 Giá trị Jackpot 2
114.313.083.150 đồng 3.267.974.850 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 114.313.083.150
Jackpot 2  I   0 3.267.974.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 727 500.000
Giải ba 16166 50.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 8179, 8130, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00210 | Ngày quay thưởng 22/11/2017

 • 05
 • 06
 • 09
 • 23
 • 27
 • 35
Giá trị Jackpot
17.737.324.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17.737.324.500
Giải nhất 39 10.000.000
Giải nhì 1864 300.000
Giải ba 27749 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.