Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 27/09/2017

97.184.052.500đ

Đếm ngược : 27/09/2017
 • 00Ngày
 • 22Giờ
 • 17Phút
 • 50Giây

Đếm ngược: 26/09/2017
 • 01Ngày
 • 15Giờ
 • 51Phút
 • 58Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00132 | Ngày quay thưởng 23/09/2017

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 6
  • 7
  • 5
  • 6
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 1
  • 5
  • 0
  • 1
  • 9
  • 4
  • 8
  • 3
  • 8
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6226 8 15.000.000
Giải Nhì 0367 5660 14 6.500.000
Giải Ba 4415 0194 8381 21 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x226 45 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx26 516 100.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính,

56.305.734.600 đ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính,

3.128.389.400 đ

Đếm ngược: 26/09/2017
 • 00Ngày
 • 19Giờ
 • 37Phút
 • 15Giây

Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00024 | Ngày quay thưởng 23/09/2017

 • 07
 • 08
 • 27
 • 36
 • 44
 • 53
 • 49
Giá trị Jackpot 1 Giá trị Jackpot 2
56.305.734.600 đồng 3.128.389.400 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 56.305.734.600
Jackpot 2  I   0 3.128.389.400
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 408 500.000
Giải ba 8526 50.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 8179, 8130, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kết quả trúng thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00185 | Ngày quay thưởng 24/09/2017

 • 04
 • 10
 • 11
 • 31
 • 36
 • 39
Giá trị Jackpot
97.184.052.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 97.184.052.500
Giải nhất 75 10.000.000
Giải nhì 3098 300.000
Giải ba 54245 30.000

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.