ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

Cao su TSR20 SICOM

Hàng hóa giao dch Cao su TSR20 SICOM
Mã hàng hóa ZFT
Đ ln hđng 5 tấn/ lot
Đơn v yết giá cent / kg
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:

06:55 – 17:00

Bước giá 0.1 cent / kg
Tháng đáo hn 12 tháng liên tiếp
Ngày đăng ký giao nhn 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ký qu Theo quy định của giaodich24
Gii hn v thế Theo quy định của giaodich24
Biên độ giá 10% giá thanh toán
Phương thc thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chun cht lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.