ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Cacao ICE US

Hàng hóa giao dch Cacao ICE US
Mã hàng hóa CCE
Đ ln hđng 10 tấn / lot
Đơn v yết giá USD / tấn
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:

15:45 – 00:30 (ngày hôm sau)

Bước giá 1 USD / tấn
Tháng đáo hn Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày đăng ký giao nhn 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đu tiên 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dch cui cùng 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký qu Theo quy định của giaodich24
Gii hn v thế Theo quy định của giaodich24
Biên đ giá Không quy định
Phương thc thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chun cht lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.