ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Quặng sắt 62% Fe – SGX

Hàng hóa giao dch Quặng sắt 62% Fe – SGX
Mã hàng hóa FEF
Đ ln hđng 100 tấn/ lot
Đơn v yết giá USD / tấn
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:

  • Phiên 1: 06:25 – 19:00
  • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.01 USD / tấn
Tháng đáo hn 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại
Ngày đăng ký giao nhn 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đu tiên  
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký qu Theo quy định của giaodich24
Gii hn v thế Theo quy định của giaodich24
Biên đ giá Không quy định
Phương thc thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chun cht lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.