ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Đường 11 ICE US

Hàng hóa giao dch Đường 11 ICE US
Mã hàng hóa SBE
Đ ln hđng 112 000 pound/ lot
Đơn v yết giá cent / pound
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:

14:30 – 00:00 (ngày hôm sau)

Bước giá 0.01 cent / pound
Tháng đáo hn Tháng 3, 5, 7, 10
Ngày đăng ký giao nhn 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đu tiên Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn
Ký qu Theo quy định của giaodich24
Gii hn v thế Theo quy định của giaodich24
Biên độ giá Không quy định
Phương thc thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chun cht lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.

Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.