Cài đặt phần mềm giao dịch hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Trước tiên bạn vào tải phần mềm đầu tư hàng hóa của sở về. Sau đó bạn mở lên chạy cài đặt, sau đó trên màn hình desktop sẽ hiện biểu tượng của phần mềm giao dịch hàng hóa của sở.

Dowload phần mềm đầu tư hàng hóa : Tại Đây