Category Archives: Khô Đậu Tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG: Khô đậu tương Hàng hóa giao dịch Khô đậu tương CBOT Mã hàng hóa ZME Độ lớn hợp đồng 100 tấn thiếu  (~ 91 tấn) / Lot Đơn vị yết giá USD / tấn thiếu Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 […]